top of page
39.jpg

39.jpg

40.jpg

40.jpg

41.jpg

41.jpg

42.jpg

42.jpg

Geschiedenis

Van de duistere oorlogsjaren tot de 21ste eeuw

Het koor werd opgericht door een aantal jonge mannen gedurende de donkere oorlogsjaren, toen er weinig of geen ontspanningsmogelijkheden waren. Ze hielden allemaal van klassieke en mooie muziek. Ze verzorgden vanaf het begin de diensten in de Sint-Niklaaskerk. Bezieler was André Moerman, een begenadigd muzikant.

In den beginne was het koor maar klein, maar het groeide nogal snel uit tot een respectabel aantal zangers. Ze zongen, zoals het elk kerkkoor betaamt, vanop het doksaal van de kerk. Dat was echter nogal klein bemeten in de Sint-Niklaaskerk, zodat bij plaatsgebrek een aantal zangers op de organistenbank zaten. Wat dan weer aanleiding gaf tot jeugdige fratsen, zoals het kietelen van de organist toen hij net een gezang moest inzetten. Het bleef bij een luide "hihihihi" en verder niets... De pastoor was daar natuurlijk niet mee opgezet. Vandaar waarschijnlijk dat hij sprak van "ons" vrouwenkoor en "het" mannenkoor, want de parochie had de luxe over twee koren te beschikken.

Repeteren gebeurde oorspronklijk in de sacristie van de kerk, maar toen het koor groter werd (en de wolken sigaren- en pijpenrook om te snijden waren), verhuisde het naar de kapel van het parochiaal centrum of de vroegere "patronage". Vandaar uit stak het koor uiteindelijk de binnenplaats over om in het parochiaal centrum zelf een vaste stek te krijgen.

In de vijftiger jaren trad het koor geregeld op voor de Gewestelijke Radio-omroep en het verzorgde meerdere radio- en televisiemissen. Geregeld werd er een stapje buiten de kerk gewaagd en waren er optredens op verplaatsing. Noord-Frankrijk was een geliefde bestemming. Later kwamen er dan nog koorreizen naar Nederlands, Duitsland, Engeland en Hongarije.

In 1981 werd de eerste Kerst-CD opgenomen door het koor: Adveniat. Enkele jaren later kwam het vervolg met Adveniat II en met Gouden Koorklanken. In 1985 zorgden wij voor de muzikale omlijsting van het Pausbezoek aan Ieper.

Het repertoire groeide mee met het koor en heel vaak wordt er eens iets uit de "oude doos" gehaald. Dat brengt dan herinneringen naar boven en is eigenlijk een stukje nostalgie.

Toen Hendrik Moerman na tientallen jaren dirigent geweest te zijn, te kennen gaf dat hij zijn stokje aan de wilgen wou hangen, hadden wij het geluk een "jonge gast" in ons koor te hebben die het dirigeren van een koor wel zag zitten. Bastijn was een lot uit de loterij: zijn vriendelijkheid, zijn doorzettingsvermogen, zijn kennis en zijn heel persoonlijke stijl sloegen aan. Wie dacht dat het Sint-Niklaasmannenkoor er de brui aan zou geven na het vertrek van Hendrik, kwam bedrogen uit. Het is alsof de jonge dirigent het koor een beetje van zijn jeugd heeft doorgegeven. In 2020 heeft Benjamin Luyckx het dirigeerstokje van het KSNMK Ieper overgenomen.

We kwijten ons zonder problemen van onze gewone, vast engagementen, zoals het opluisteren van de erediensten van Kerstmis, Pasen en de andere hoogfeesten. We verzorgden jarenlang de herdenkingsplechtigheid voor Koning Albert I te Nieuwpoort en op 11 november zorgen we nog steeds voor de muzikale omlijsting van Wapenstilstand. Daar tussendoor volgen dan nog concerten en andere activiteiten. De leden van ons mannenkoor zijn bezige bijtjes...

bottom of page