© KSNMK 2018
Made with MAGIX
Nieuws
Koorkrant
Halfjaarlijkse koorkrant
Koorleden krijgen halfjaarlijks een koorkrant met updates en aankondigingen van nieuwe
activiteiten die op til staan. Of ze kunnen nog even terugdenken aan uitvoeringen uit de
afgelopen periode.
Hier vind je nieuwtjes over
het koor
Nieuwe leden, teruggekeerde schapen,
toekomstige optredens, plannen, …
Nieuwtjes of ideeën zijn welkom bij het
bestuur!
De koorkrant
De koorkrant is het halfjaarlijkse
communicatie-middel bij uitstek. Vanaf
nu vind je hem hier ook in PDF-formaat
terug. Je kan de papieren versie dus per
ongeluk weggooien of kwijt zijn, hier vind
je hem toch nog terug!
K
SN
MK
Na tientallen jaren een vaste stek te hebben gevonden in het voormalig parochiaal centrum van de Sint-Niklaaskerk in het Appèlstraatje in Ieper, zijn we sinds begin 2020 verhuisd naar de Sint-Maartenskring in de Lange Meersstraat 26 in Ieper, recht tegenover de kathedraal.