© KSNMK 2018

Nieuws

Afgelopen jaar werd duidelijk dat we ons huidig koorlokaal niet langer zullen

kunnen betrekken. Eind 2019 zullen we ons vertrouwde repetitielokaal moeten

omruilen voor een nieuw exemplaar. Maar geen nood: de parochie heeft ons

onderdak verzekerd!

Koorkrant

Halfjaarlijkse koorkrant

Koorleden krijgen halfjaarlijks een koorkrant met updates en aankondigingen van nieuwe activiteiten die op til staan. Of ze kunnen nog even terugdenken aan uitvoeringen uit de afgelopen periode.
Hier vind je nieuwtjes over het koor Nieuwe leden, teruggekeerde schapen, toekomstige optredens, plannen, … Nieuwtjes of ideeën zijn welkom bij het bestuur!
De koorkrant De koorkrant is het halfjaarlijkse communicatie-middel bij uitstek. Vanaf nu vind je hem hier ook in PDF-formaat terug. Je kan de papieren versie dus per ongeluk weggooien of kwijt zijn, hier vind je hem toch nog terug!
Volg ons ook op Facebook!

KSNMK

of op Soundcloud