© KSNMK 2018
Made with MAGIX
geschiedenis van ons koor
Van de duistere oorlogsjaren tot de 21ste eeuw ...
Het koor werd opgericht door een aantal jonge mannen gedurende de donkere
oorlogsjaren, toen er weinig of geen ontspanningsmogelijkheden waren. Ze hielden
allemaal van klassieke en mooie muziek. Ze verzorgden vanaf het begin de diensten in de
Sint-Niklaaskerk. Bezieler was André Moerman, een begenadigd muzikant.
In den beginne was het koor maar klein, maar het groeide nogal snel uit tot een
repectabel aantal zangers. Ze zongen, zoals het elk kerkkoor betaamt, vanop het doksaal
van de kerk. Dat was echter nogal klein bemeten in de Sint-Niklaaskerk, zodat bij
plaatsgebrek een aantal zangers op de organistenbank zaten. Wat dan weer aanleiding
gaf tot jeugdige fratsen, zoals het kietelen van de organist toen hij net een gezang moest
inzetten. Het bleef bij een luide “hihihihi” en verder niets ... De pastoor was daar
natuurlijk niet mee opgezet. Vandaar waarschijnlijk dat hij sprak van “ons” vrouwenkoor
en “het” mannenkoor, want de parochie had de luxe over twee koren te beschikken.
Repeteren gebeurde oorspronkelijk in de sakristie van de kerk, maar toen het koor groter
werd (en de wolken sigaren- en pijpenrook om te snijden waren), verhuisde het naar de
kapel van het parochiaal centrum of de vroegere “patronage”. Vandaar uit stak het koor
uiteindelijk de binnenplaats over om in het parochiaal centrum zelf een vaste stek te
krijgen.
In de vijftiger jaren trad het koor geregeld op voor de Gewestelijke Radio-omroep en het
verzorgde meerdere radio- en televisiemissen. Geregeld werd er een stapje buiten de
kerk gewaagd en waren er optredens op verplaatsing. Noord-Frankrijk was een geliefde
bestemming. Later kwamen er dan nog koorreizen naar Nederland, Duitsland, Engeland
en Hongarije.
In 1981 werd de eerste Kerst CD opgenomen door het koor, Adveniat. Enkele jaren later
kwam het vervolg met Adveniat II en met Gouden Koorklanken. In 1985 zorgden wij voor
de muzikale omlijsting van het Pausbezoek aan Ieper
Het repertoire groeide mee met het koor en heel vaak wordt er eens iets uit de “oude
doos” gehaald. Dat brengt dan herinneringen naar boven en is eigenlijk een stukje
nostalgie.
Toen Hendrik Moerman na tientallen jaren dirigent geweest te zijn, te kennen gaf dat hij
zijn stokje aan de wilgen wou hangen, hadden wij het geluk een “jonge gast” in ons koor
te hebben die het dirigeren van een koor wel zag zitten. Bastijn was een lot uit de loterij:
zijn vriendelijkheid, zijn doorzettingsvermogen, zijn kennis en zijn heel persoonlijke stijl
sloegen aan. Wie dacht dat het Sint-Niklaasmannenkoor er de brui aan zou geven na het
vertrek van Hendrik, kwam bedrogen uit. Het is alsof de jonge dirigent het koor een
beetje van zijn jeugd heeft doorgegeven. In 2020 heeft Benjamin Luyckx het dirigeer- stokje van het KSNMK Ieper overgenomen.
We kwijten ons zonder problemen van onze gewone, vaste  engagementen, zoals het
opluisteren van de erediensten van Kerstmis, Pasen en de andere hoogfeesten. We
verzorgden jarenlang de herdenkingsplechtigheid voor Koning Albert I te Nieuwpoort en
op 11 november zorgen we nog steeds voor de muzikale omlijsting van de bloemenhulde
onder Menenpoort. Daar tussendoor volgen dan nog eventuele concerten, activiteiten
voor de Cultuurraad en voor de Oecumenische Werkgroep.  We zijn dus bezige bijtjes ...
K
SN
MK