© KSNMK 2018
Made with MAGIX
Repetitiekalender
Wij repeteren wekelijks op woensdagavond van 19u-20u30. Hieronder vind je onze
repetitiekalender terug in PDF-formaat.
Agenda
Eerstvolgend op onze agenda…
Hiernaast vind je de data terug waarop we binnenkort opnieuw te horen zijn.
Gewone activiteiten doorheen het jaar
Daarnaast hebben we elk jaar een aantal vaste afspraken.
In afwisseling met het Koninklijk Sint-Maartensjeugdkoor verzorgen wij de Hoogmissen in
de Kathedraal van Sint-Maarten en Sint-Niklaas. Enkele terugkerende vieringen zijn:
Witte Donderdag, Pasen, Allerheiligen, Kerstmis, …
Op
11 november
om 11u verzorgen wij samen met de Koninklijke Harmonie Ypriana de
plechtigheid onder de Menenpoort.
Tenslotte mogen we twee keer per jaar te gast zijn bij de Zusters van de karmel
Vlamertinge en worden we telkens hartelijk onthaald. We zingen er ter ere van
Sint-Jozef en van de H. Theresia van Lisieux.
Aanvang om 18u.
Afgelopen activiteiten
4 januari 2020: Jaarmis overleden koorleden &
nieuwjaarsreceptie
Voorafgaand aan onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie zongen we afgelopen zaterdag de
avondmis in de Kathedraal Ieper opgedragen aan onze overleden koorleden.
. De nieuwjaarsreceptie werd een gezellig samenzijn onder koorvrienden,
waarbij we konden genieten van een natje en een droogje.
25 december 2018: Kerstmis
In het beurtrolsysteem met het Kon. SInt-Maartensjeugdkoor was het dit jaar opnieuw
onze beurt om de hoogmis op kerstdag muzikaal in te kleuren. Heel wat kerstliederen
(oude en nieuwe in ons repertoire) passeerden de revue. In het bijzonder besteedden we
aandacht aan het 200-jarig bestaan van
Stille Nacht
, onze a-capella uitvoering werd
enorm gesmaakt.
Eerstvolgende
optredens:
K
SN
MK
Ten gevolge van de Corona- pandemie werd onze koorwerking in de maand maart volledig stilgelegd. We zullen de repetities weer opstarten vanaf halfweg augustus. We hebben al een aantal afspraken die hier binnenkort zullen verschijnen. Tot wederhorens!