© KSNMK 2018

Repetitiekalender

Wij repeteren wekelijks op woensdagavond van 19u-20u30. Hieronder vind je onze repetitiekalender terug in PDF-formaat. REPETITIEKALENDER

Agenda

Eerstvolgend op onze agenda…

Hiernaast vind je de data terug waarop we binnenkort opnieuw te horen zijn.

Gewone activiteiten doorheen het jaar

Daarnaast hebben we elk jaar een aantal vaste afspraken. In afwisseling met het Koninklijk Sint-Maartensjeugdkoor verzorgen wij de Hoogmissen in de Kathedraal van Sint-Maarten en Sint-Niklaas. Enkele terugkerende vieringen zijn: Witte Donderdag, Pasen, Allerheiligen, Kerstmis, … Op 11 november om 11u verzorgen wij samen met de Koninklijke Harmonie Ypriana de plechtigheid onder de Menenpoort. Tenslotte mogen we twee keer per jaar te gast zijn bij de Zusters van de karmel Vlamertinge en worden we telkens hartelijk onthaald. We zingen er ter ere van Sint-Jozef en van de H. Theresia van Lisieux. Aanvang om 18u.

Afgelopen activiteiten

5 januari 2019: Jaarmis overleden koorleden &

nieuwjaarsreceptie

Voorafgaand aan onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie zongen we afgelopen zaterdag de avondmis in de Kathedraal Ieper opgedragen aan onze overleden koorleden. Voor deze gelegenheid had het koor een fijne uitsmijter na de zegen: Rudolph the Red-Nosed Reindeer. De nieuwjaarsreceptie werd een gezellig samenzijn onder koorvrienden, waarbij we konden genieten van een natje en een droogje.

25 december 2018: Kerstmis

In het beurtrolsysteem met het Kon. SInt-Maartensjeugdkoor was het dit jaar opnieuw onze beurt om de hoogmis op kerstdag muzikaal in te kleuren. Heel wat kerstliederen (oude en nieuwe in ons repertoire) passeerden de revue. In het bijzonder besteedden we aandacht aan het 200-jarig bestaan van Stille Nacht, onze a-capella uitvoering werd enorm gesmaakt.

Eerstvolgende

optredens:

19 maart 2019 Feestdag Sint-Jozef - Karmel Vlamertinge 24 maart 2019 Hoogmis naar aanleiding van ons jaarlijkse koorfeest - Kathedraal Ieper 18 april 2019 Witte Donderdag - Kapittelzaal 21 april 2019 Paasviering - Kathedraal Ieper 14 juli 2019 Hoogmis - O.L.V. ter Duinen Koksijde
Volg ons ook op Facebook!

KSNMK

of op Soundcloud